Bιβλιοπαρουσίαση In search of Christian Freedom

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

NEO!!

To blog μας αποκτά δικό του ΦΟΡΟΥΜ συζητήσεων..http://jehovahgr.freeforums.org/

Μετά την ύπουλη και φασιστική επίθεση της ηγεσίας της Οργάνωσης της Εταιρείας Σκοπιά στην Ελλάδα στο αντίστοιχο μπλογκ μας στον Pathfinder (rwssel.pblogs.gr) το οποίο είναι πολύ ψηλά στα rankings στο google για την αναζήτηση θεμάτων σχετικά με τους "Μάρτυρες του Ιεχωβά" και προφασιζόμενοι παραβίαση ..πνευματικών (!) δικαιωμάτων της "Εταιρείας" επειδή παρουσιάζαμε ντοκουμέντα από τις εκδόσεις τους!

Ακολουθεί το κείμενο από τους διαχειριστές του Pathfinder.gr:

Αγαπητό μέλος του Pathfinder,

Κατά τους δειγματοληπτικούς ελέγχους που διενεργεί η ομάδα του Pathfinder και έπειτα από καταγγελίες χρηστών, διαπιστώσαμε ότι το περιεχόμενο του Blog σας εμπίπτει στις παραβάσεις που αναφέρονται στο άρθρο «δεοντολογία χρηστών» των όρων χρήσης, όπου αναφέρεται:

"..Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά δεν επιτρέπεται στους χρήστες να χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες του Pathfinder.gr για:

Ανάρτηση, δημοσίευση, αποστολή, μεταφορά ή χρήση άλλης μεθόδου για την εγκατάσταση λογισμικού ή περιεχομένου κάθε μορφής (κειμένου, εικόνας, ήχου, video, animation) που παραβιάζει οποιαδήποτε δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας οποιουδήποτε φορέα (συμπεριλαμβανομένων των εμπορικών μυστικών)."

Για το λόγο αυτό παρακαλούμε να αφαιρέσετε όλες τις εγγραφές, οι οποίες φιλοξενούν υλικό το οποίο ανήκει στους:

1. Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania. http://www.watchtower.org/

2 . Χριστιανοί Μάρτυρες του Ιεχωβά Ελλάδας Κηφισίας 77 Μαρούσι 210 6197630 Νομικό Γραφείο Μπάμπης Ανδρεόπουλος

Στην περίπτωση που η αφαίρεση δεν πραγματοποιηθεί μετά το πέρας 4 ημερών, θα προχωρήσουμε στην προσωρινή απενεργοποίηση του Βlog σας.

Για οποιαδήποτε περαιτέρω διευκρίνηση, μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω e-mail.

Με τιμή,

Pathfinder Support Team - http://support.pathfinder.gr
support@pathfinder.gr
-----------------------------------------------------------

ΠΑΡΑΚΑΛΩ θερμά, όλα τα μπλογκς σχετικού (ή μη) να μας βάλουν ώς δεσμό στις ιστοσελίδες τους!

Ευχαριστώ

"Rwssel"

www.rwssel.pblogs.gr

Oι "Μάρτυρες του Ιεχωβά" και η Αλήθεια's Fan Box

Tuesday, 9 June 2009

Το Κυβερνών Σώμα των Μαρτύρων του Ιεχωβά- Ένας Σκύλος- Οδηγός για ένα Τυφλό Άτομο

Aναδημοσίευση από το www.rwssel.pblogs.gr

Του Terry Walstrom, Παρασκευή,24 Απριλίου 2009,ώρα 15:33

Το Κυβερνών Σώμα της Εταιρίας Σκοπιά επιτελεί μια παρόμοια λειτουργία για τη Χριστιανική Εκκλη-

σία σαν αυτή που επιτελεί ένας σκύλος-οδηγός για ένα τυφλό άτομο.Ένα άτομο με εξασθενημένη ό-

ραση δεν είναι σε θέση να γνωρίζει τη σωστή κατεύθυνση που πρέπει να πάρει,ή τι εμπόδια μπορεί

να βρίσκονται στο δρόμο του.Ο σκύλος-οδηγός επιλέγεται μεταξύ πολλών άλλων ζώων για την αξιο-

πιστία του,την ιδιοσυγκρασία του και την άγρυπνη προσήλωσή του στις ανάγκες του Κυρίου του.Οι

υπηρεσίες που προσφέρει το ζώο είναι αδιαμφισβήτητες και ένας δεσμός αμοιβαίας στοργής ανα-

πτύσσεται ανόμοια με οτιδήποτε άλλο,τουλάχιστον στη θεωρία.

Εξάλλου,ο σκύλος-οδηγός δεν είναι ο Κύριος και οι υπηρεσίες που παρέχει δεν προέρχονται απο το

μυαλό του ζώου.Τελικά, εκείνο που δοκιμάζεται σ' αυτή την υπηρεσία δεν είναι η αγάπη του σκύλου,

ο πρόθυμος ζήλος να ευαρεστήσει τον Κύριό του ή η οσιότητα και η φιλία του.Το πραγματικό ζήτημα εδώ είναι η σωστή καθοδήγηση. Η καθοδήγηση ενός τέτοιου σκύλου πρέπει να ανταποκρίνεται στις

άμεσες ανάγκες στον κατάλληλο καιρό και δεν παρουσιάζει κίνδυνο, εσφαλμένες πληροφορίες ή

λανθασμένες κατευθύνσεις.Αυτού του είδους η συμπεριφορά θα προειδοποιούσε αμέσως τον ιδιοκτή-

τη ότι κάτι ήταν όντως λάθος, και το ζώο (άσχετα με το πόσο ευχάριστο θα ήταν αυτό) θα έπρεπε να

αντικατασταθεί.Έτσι,επίσης,τι θα προειδοποιούσε τη Χριστιανική Εκκλησία ότι η καθοδήγηση που πα-

ρέχεται από το Κυβερνών Σώμα δεν ανταποκρίνεται στις ανάγκες της και την οδηγεί σε λάθος κατεύ-

θυνση ή προκαλεί μη αναγκαία παθήματα;

Υπάρχει τρόπος να το μάθουμε με βεβαιότητα;

Ένα άτομο με εξασθενημένη όραση,ιδιοκτήτης ενός σκύλου-οδηγού δεν θα επέτρεπε στη συμπάθεια,

στην οσιότητα ή στον επιθυμητό τρόπο σκέψης να παρεμποδίσουν την απόφαση να αντιμετωπίσει το

πρόβλημα καθαρά: Εκτίθεμαι σε κίνδυνο από τα λάθη του οδηγού μου;

Μόνο η απόδοση θα εντόπιζε τα προβλήματα που περιλαμβάνονταν και θα προσδιόριζε τη λύση που

έπρεπε να δοθεί.

Το λάθος δεν μπορεί ποτέ να γίνει ανεκτό όταν η ζωή και η σωματική ακεραιότητα τίθενται σε κίνδυνο.

Και η σωστή καθοδήγηση είναι ένα τέτοιο κρίσιμο ζήτημα.

Αντίθετα,η αποτυχία να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα ισοδυναμεί με έλλειψη βούλησης για την αντι-

μετώπιση της πραγματικότητας.Μια επιλογή ανάμεσα σ' αυτό που θέλουμε και σ' αυτό που πραγμα-

τικά είναι,απαιτεί θάρρος και ηθική ακεραιότητα.

Αφήνοντας κατά μέρος για μια στιγμή το παράδειγμά μας,ας εξετάσουμε τον τρόπο με τον οποίο λει-

τουργεί ένας οδηγός οποιουδήποτε είδους.

Ο οδηγός ενεργεί σαν ένα όργανο.Αποτελεί βασική προϋπόθεση ότι ένας οδηγός γνωρίζει κάτι που δεν γνωρίζουμε εμείς και αυτή η ειδική γνώση μπορεί να είναι πολύ αποτελεσματική για λογαριασμό

μας.Ένας ασφαλιστικός πράκτορας εκπροσωπεί τον κλάδο ασφαλίσεων,ακριβώς όπως ένας πωλη-

της αυτοκινήτων εκπροσωπεί μια αντιπροσωπεία αυτοκινήτων.

Και οι δυο προσφέρονται να "καθοδηγήσουν" έναν μελλοντικό αγοραστή με τη διαδικασία της μετάβα-

σης από το σημείο Α στο σημείο Β με σκοπό την ικανοποίησή μας.Στόχος μας είναι να ικανοποιηθούν

οι ανάγκες μας.Αλλά ποιος είναι ο στόχος του πράκτορα; Πότε είναι έντιμοι.προσεκτικοί και αποτελε-

σματικοί; Πότε είναι ανίκανοι και ανεύθυνοι,δολεροί και αναξιόπιστοι;

Όλοι γνωρίζουμε την απάντηση σ΄αυτό το ερώτημα.Εάν οι κοινές μας ανάγκες ανταποκρίνονται σ' ένα

ανοιχτό πεδίο δράσης και παρέχονται όλα τα στοιχεία που μπορεί να γίνουν γνωστά για τη λήψη απο-

φάσεων,τότε και μόνο τότε,καθοδηγούμαστε κατάλληλα.Διαφορετικά θα παραστρατήσουμε,θα εξαπα-

τηθούμε και διακινδυνέψουμε από σκοπιμότητες που αποκρύπτονται.

Παρατηρείστε την ακόλουθη συζήτηση ενός υποψήφιου αγοραστή ενός σκύλου-οδηγού με τον πωλη-

τη που διαφημίζεται ως ο Μοναδικός Προμηθευτής Άριστων σκύλων-οδηγών.

Ο υπεύθυνος πωλήσεων προσφέρει τα ακόλουθα σημεία για να τα εξετάσετε:

1. Υπάρχει ένας πραγματικά αξιόπιστος σκύλος-οδηγός που πληροί τις ανάγκες σας.2. Μας έχει ανατεθεί το καθήκον της προμήθειας πραγματικά αξιόπιστων εκπαιδευμένων σκύλων-

οδηγών,για ανθρώπους που τους χρειάζονται.Εσείς χρειάζεστε έναν.

3. Αυτός ο συγκεκριμένος σκύλος-οδηγός θα μπορούσε ενδεχομένως να είναι αξιόπιστος.Πόσο κα-

τάλληλο θα ήταν αν αυτός ο συγκεκριμένος σκύλος-οδηγός ήταν αξιόπιστος και ικανοποιούσε τις

άμεσες ανάγκες σας;

4. Αυτός δεν είναι καιρός να εφησυχάζουμε ή να είμαστε αδιάφοροι.Η πιο αξιόπιστη έρευνα αναδει-

κνύει τον συγκεκριμένο σκύλο-οδηγό ως αυτόν που υπόσχεται να ανταποκριθεί στις ανάγκες σας.

5. Ο χρόνος πιέζει,ο χρόνος εξαντλείται--ενεργήστε τώρα.Μπορείτε να αναμένετε στο άμεσο μέλλον

να εκπλρωθεί η συναρπαστική προοπτική της κατοχής ενός αξιόπιστου σκύλου-οδηγού.Χωρίς

αυτόν μπορεί να πεθάνετε!

Ναι,αυτό ακούγεται οικεία.

Μπορούμε να τοποθετήσουμε ένα συγκεκριμένο έτος της Βιβλικής χρονολογίας στη θέση του σκύλου-

οδηγού και η ομοιότητα και η αντιστοιχία θα είναι εμφανής.

Η ιστορία της "καθοδήγησης" του Κυβερνώντος Σώματος είναι πλέον εμφανής στον τομέα της Βιβλι-

κής χρονολογίας.

Το επίκεντρο της διακονίας, το ίδιο το μήνυμα του κηρύγματος του εκδοτικού έργου των Μαρτύρων

του Ιεχωβά κατευθύνεται με μόνη βάση τη συγκεκριμένη πεποίθηση στην ακρίβεια ορισμένων χρονο-

λογιών.

Η χρονολογία είναι το θεμέλιο όλων των δοξασιών και των προσπαθειών στο από θύρα σε θύρα έργο

του κάθε απλού πιστού στην Κοινωνία του Νέου Κόσμου της Σκοπιάς.

Η ορθροφροσύνη στέκεται ή πέφτει πάνω σ' αυτή τη βάση.Οτιδήποτε άλλο μπορεί να είναι αληθινό ή όχι--εάν το θεμέλιο είναι ελαττωματικό πρέπει να καταρρεύσει

Είναι η διαφορά ανάμεσα σε ένα μπόλ με ωραία κέρινα φρούτα και σε ένα πραγματικό φρούτο.Το ένα

είναι άνευ αξίας,ως τροφή,μολονότι μοιάζει ακριβώς και το άλλο είναι υγιεινό και θρεπτικό.

Μέχρι αυτό το σημείο, αυτά που έχετε διαβάσει δεν ανέφεραν με τον ένα ή τον άλλο τρόπο εάν η κα-

θοδήγηση του Κυβ. Σώματος είναι καλή και κατάλληλη ή λανθασμένη και ιδιότροπη.Για να το εξακρι-

βώσουμε τι χρειαζόμαστε; Χρειαζόμαστε ένα μέτρο για να προσδιορισθεί η εντιμότητα και η ακρίβεια

της καθοδήγησης και ο τρόπος με τον οποίον έχει προσφερθεί.Ευτυχώς,υπάρχει το ιστορικό των επι-

δόσεων που μπορούν να εξεταστούν.

Εδώ παρατίθεται ένα κουίζ.Απαντήστε κάθε ερώτηση όσο καλύτερα μπορείτε με τις ικανότητες που

διαθέτετε.

1. Όταν ο Θεός αποστέλλει έναν προφήτη για να μιλήσει εξ ονόματός του,ποιο είναι το κριτήριο του

αποτελέσματος που πρέπει να πληροί;

2. Όταν μια προφητεία αποτυγχάνει,τι καταδεικνύει αυτό για τον προφήτη;(3) Πόσες ευκαιρίες πρέπει να δώσουμε σε ένα προφήτη ο οποίος προλέγει ένα γεγονός που δεν

συμβαίνει:

Ακριβώς όπως θα μπορούσαμε να αγαπάμε το σκύλο-οδηγό μας και να νιώθουμε την πιο μεγάλη στοργή γι αυτόν αν μας παροδηγεί σε λάθος κατεύθυνση,τι άλλο μπορεί να νιώσουμε από το να πα-

ραδεχτούμε ότι δεν επιτελεί την αποστολή και τη λειτουργία που ενσαρκώνει,δηλαδή,την καθοδήγηση;

Έτσι και με τους θρησκευτικούς μας ηγέτες.

Όταν ο Κάρολος Ρώσσελ έγραψε τις Γραφικές Μελέτες και εξουσιοδότησε το έργο από πόρτα σε πόρ-

τα,που θα διένειμε αυτό το πόνημα, το άγγελμα που περιείχε ήταν ένα είδος καθοδήγησης. Σ΄αυτό α-

ποσκοπούσε.Επρόκειτο για κάτι τέτοιο.

Ο Ρώσσελ θα ήταν το όργανο,ο ενδιάμεσος,με εμπιστευτικές πληροφορίες που προσφέρονταν για να

καθοδηγήσουν τους άλλους (όπως ο σκύλος-οδηγός στο παραπάνω παράδειγμα) στο αληθινό μήνυ-

μα που είναι κρυμμένο στις Άγιες Γραφές.

Το άγγελμα περιστρεφόταν γύρω από την κατανόηση της φύσεως της επανόδου του Χριστού και της φύσεως της Βασιλείας του. Προσφέρθηκε μια μεθοδολογία ως οδηγός για την κατανόηση αυτών των

στοιχείων γνώσης.

Η πηγές των εμπιστευτικών πληροφοριών του Ρώσσελ μας αποκαλύπτουν περισσότερα.

Η μια ήταν ένα σύστημα Βιβλικών χρονολογιών που παρουσιάστηκαν ως "χρονολογίες του Θεού,όχι

δικές μας".

Η άλλη ήταν ένα σύστημα προσδιορισμού προφητικών γεγονότων στην ιστορία μέσω των μετρήσεων που έγιναν στη Μεγάλη Πυραμίδα της Αιγύπτου.Συνολικά,αυτή η μεθοδολογία ήταν το θεμέλιο της κα-

θοδήγησης του Ρώσσελ.

Εδώ είναι πέντε ερωτήματα που αξίζει να υποβληθούν σχετικά με την καθοδήγηση που παρείχε ο

Ρώσσελ:

(1) Οι χρονολογίες του Ρώσσελ περιέχουν αληθινές πληροφορίες που παρέχονται από τον Θεό και

ταιριάζουν με την πραγματικότητα;

(2) Χρησιμοποίησε ο Θεός τη Μεγάλη Πυραμίδα κι ένα επεξεργασμένο χρονολογικό σύστημα για να μεταδώσει στο Ρώσσελ την ημερομηνία της επανόδου του Γιού του το 1874 και της μάχης του Αρμα-

γεδδώνα το 1914;

3. Ήταν ο Ρώσσελ ακριβής ή ανακριβής; Μήπως αυτό αντανακλά πάνω του ή στις πηγές του;4. Στο βαθμό που οι επεξεργασμένες μέθοδοι του Ρώσσελ ήταν εσφαλμένες,ήταν τα λάθη του ειλι-

κρινή; Έχει αυτό σημασία;

5. Εάν η περιγραφή του Ρώσσελ σχετικά με το τι θα συνέβαινε και ποια θα ήταν η σημασία των γε-

γονότων αποδεικνυόταν λανθασμένη ενώ ομιλούσε εξ ονόματος του Θεού,γιατί θα έπρεπε να αντα-

μειφθεί με περισσότερη υπευθυνότητα;

Μια εξέταση των αρχικών συγγραμάτων,περιοδικών,βιβλίων κ.α. του Πάστορα Ρώσσελ αποκαλύπτει

συνεχείς αναθεωρήσεις λέξεων και φράσεων που κινούνται από την "βεβαιότητα" στην απλή προπα-

γάνδα.Ωστόσο,το αλάνθαστο ύφος αυτών των συγγραμμάτων υποδηλώνει απόλυτη εμπιστοσύνη

ότι όσα λέει προέρχονται από τον Θεό και όχι από ανθρώπους.Γιατί,λοιπόν,γίνονται οι αναθεωρήσεις;

Εδώ συναντάμε για πρώτη φορά και αντιμετωπίζουμε μια δυσάρεστη πραγματικότητα.Υπήρξε μια

επίμονη και πεισματική βούληση να χρησιμοποιηθεί το μεγαλείο του Θεού ως εκείνο που αποκαλύ-

πτει την αλήθεια στην υπηρεσία μιας ατζέντας.Αυτή η ατζέντα ή ημερήσια διάταξη ήταν προφανώς

(εκ των υστέρων) η επίμονη εστίαση στον ορισμό ημερομηνιών ή χρονολογιών που αιτιολογούνταν

ως αποκαλύψεις.

Η Μεγάλη Απογοήτευση που έπληξε αφοσιωμένους πιστούς στα ρητορικά κηρύγματα των Αντβεντι-

στών κηρύκων,με όλους τους χάρτες τους και την αριθμητική τους,στοίχισε ακριβά στους αληθινούς πιστούς.Φαινόταν τόσο ωραίο για να μην είναι αλήθεια.Έπρεπε να είναι αληθινό.Όμως,δεν ήταν.

Ένα ταπεινό άτομο με ειλικρινή και έντιμη καρδιά που βρίσκεται αντιμέτωπο με την αποτυχία των γε-

γονότων να συμβαδίσουν με την βεβαιότητα των πεποιθήσεων,εγκαταλείπει και παραδέχεται την α-

ποτυχία."Ήμουν απόλυτα λάθος και ζητώ συγνώμη. Μου φαινόταν καλό αλλά ήταν λάθος". Αυτό το

είδος της ομολογίας και της παραδοχής του λάθους δεν έγινε.

Σ΄αυτό το σημείο αποκαλύφθηκε ένα ελάττωμα στον χαρακτήρα.Οι Έλληνες είχαν μια λέξη γι' αυτό:

Ήταν η λέξη "ύβρις".Τι σημαίνει αυτή;

Σημαίνει αλαζονία,υπερβολική υπερηφάνεια και υπερβολική αυτοπεποίθηση.

Ναι,ο Ρώσσελ είχε τόσο μεγάλη αυτοπεποίθηση ότι ήταν ακριβής ώστε ποτέ δε θα εγκατέλειπε τον α-

γώνα.Αντίθετα αναζήτησε μια εναλλακτική λύση για να υποστηρίξει την προφανή--μη εμφάνιση του Ι-

ησού με την επάνοδό του όπως είχε προβλεφθεί.Η λύση βρέθηκε στη λέξη "παρουσία". Με αυτή την

Ελληνική λέξη και τη δευτερεύουσα σημασία της ο Ρώσσελ και άλλοι ανέπτυξαν τον εκπληκτικό ισχυ-

ρισμό--που δεν επιδέχεται τέστ επιβεβαίωσης--ότι ο Ιησούς τώρα βασίλευε--αλλά ήταν αόρατος!!

Αξίζει να εξετάσουμε ένα σύγχρονο παράλληλο.Ο Πρόεδρος Τζώρτζ Γ.Μπούς, έβαλε τη χώρα του σε

πόλεμο στη βάση εμπιστευτικών πληροφοριών ότι το Ιράκ κατείχε όπλα μαζικής καταστροφής.Η απει-

λή ήταν τόσο άμεση και πραγματική ώστε δεν υπήρχε καμιά άλλη δυνατή πορεία δράσης.Τουλάχιστο,

αυτή ήταν η καθοδήγηση που παρείχε.Όταν ολοκληρώθηκε η εισβολή δεν βρέθηκε τίποτε.Θα μπορού

σε ο Πρόεδρος να παραδεχθεί ταπεινά ότι οι εμπιστευτικές πληροφορίες τους ήταν λάθος; Ή θα ισχυ-

ριζόταν με υπερηφάνεια ότι τα κίνητρά του ήταν καθαρά και ότι κάποιο άλλο καλό είχε επιτελεστεί; Η

ιστορία λέει το μύθο. Τα καλά κίνητρα με λάθος πληροφορίες οδηγούν σε αποτυχία και σε δοκιμασία

της ταπεινοφροσύνης.

Φανταστείτε να είστε ο Πάστορας Ρώσσελ.Έχετε καταστρέψει ολόκληρη την περιουσία σας στον εν-

θουσιασμό σας για ένα λογαριασμό αγαθών που σας πούλησαν κάποιοι πειστικοί άνθρωποι με χάρ-

τες και γραφήματα και εντυπωσιακά μαθηματικά που ανακαλύπτουν όλα τα είδη των παραλληλισμών

και τις "αποδείξεις". Ξοδεύετε όλα σας τα χρήματα συλλέγοντας αυτές τις φανταστικές "αποδείξεις"

και τις εκδίδετε όλες μαζί σ' ένα συνονθύλευμα παραγεμισμένο με περίτεχνα γραμμένες ομιλίες πεί-

θοντας αρκετά τον κόσμο ότι πρόκειται να συμβεί κάτι ιδιαίτερα σημαντικό που θα αλλάξει τον ρούν

της ιστορίας.Ο Ρώσσελ βρισκόταν στο κορυφαίο σημείο καμπής της ιστορίας.Αυτό πίστευε.Και το χει-

ρότερο--το πίστεψαν και εκατοντάδες άλλοι εξαιτίας της ειλικρίνειας του Ρώσσελ και των ικανοτήτων

πειθούς που διέθετε.Θα εγκαταλείπατε τη λατρεία σας; Θα χαρακτηρίζατε την επένδυσή σας μια χαμέ-

νη υπόθεση,μια ολική απώλεια, και θα τα μαζεύατε για να επιστρέψετε στην επιχείρηση ενδυμάτων;

Ή θα βρίσκατε ένα τρόπο να αποδείξετε ότι είχατε δίκιο μολονότι θα φαινόσασταν ένας ρεζίλης;

Είναι απλά ανθρώπινο να υπερασπίζεστε τον εαυτό σας και την υπερηφάνειά σας.

Είναι πολύ σημαντικό να εξετάσετε το ζήτημα της ευθύνης της μεσολάβησης σ' όλα αυτά.Τα συγγράμ-

ματα και η μεθοδολογία του Πάστορα Ρώσσελ όλα προέρχονται από άτομα με σεβασμό στην Αγία

Γραφή που είχαν ανάγκη και ένθερμη επιθυμία για ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗ. Όπως ακριβώς επείσθη ο Ρώσσ-

σελ ήταν επίσης ικανός να πείσει και άλλους.Αλλά το άγγελμα και το θεμέλιο αυτής της πεποίθησης

δεν γεννήθηκε από την πραγματικότητα.Πώς το γνωρίζουμε αυτό;

Η απόδειξη είναι οι αλλαγές. Υπάρχει ένα ρητό που λέει πως "αν δεν έχει σπάσει, μην το διορθώ-

νεις". Οι συνεχείς αλλαγές στα δόγματα της Σκοπιάς χρειάζονται διαρκώς τη μια διόρθωση μετά την άλλη. Αυτό έχει χαρακτηρισθεί ως αυξανόμενο φως που γίνεται όλο και πιο λαμπρό. Αλλά πρόκειται για τέτοια περίπτωση;

Φανταστείτε τον Μωϋσή να επιστρέφει στο Φαραώ και να του λέει: " Ξέρω,είπα δέκα πληγές,αλλά

στην πραγματικότητα εννοούσα πέντε". Φανταστείτε το Νώε να λέει στους συγχρόνους του: Ξέρω,

είπα ότι επρόκειτο να βρέξει,αλλά όχι πότε,είπα ότι θα γίνει…….σύντομα,αλλά δεν είπα πότε." Ποια

εντύπωση θα είχε προκαλέσει κάτι τέτοιο;

Οι περιγραφές του τι σήμαινε ή τι θα σήμαινε το 1914 άλλαζαν ξανά και ξανά.Στην αρχή ήταν η μάχη του Αρμαγεδδώνα.Όταν τα πράγματα εξελίχθηκαν διαφορετικά άλλαξε.Ειναι δύσκολο να αγνοήσουμε τις αποδείξεις.Η αλήθεια είναι ότι ξέσπασε ο Πρώτος Παγκόσμιος Πόλεμος και αυτό είναι το μόνο που

συνέβη.Διαβάστε οποιαδήποτε από τις εκδόσεις της Σκοπιάς ή όλες μαζί αν θέλετε και δεν θα δείτε τι-

ποτε άλλο από εσφαλμένες προβλέψεις για τον τελικό Πόλεμο του Θεού του Παντοκράτορος.Αυτό το

γεγονός προωθούνταν αδιάκοπα.Η διατύπωση στα προηγούμενα έντυπα άλλαζε για να καλυφθούν

τα λάθη.Η χρονολογία ήταν η βάση όλων αυτών των λαθών και των αναθεωρήσεων.

Το χειρότερο πράγμα που συνέβη ποτέ στον Πάστορα Ρώσσελ και τους εξαρτώμενους πιστούς ακο-

λούθους του ήταν το συμβάν του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου.Κάτι είχε συμβεί τελικά! Κάτι μεγάλο

είχε πράγματι συμβεί.Αλλά σίγουρα δεν ήταν αυτό που είχε προλεχθεί.Σημείωση: Μόνο ΑΥΤΟ ΠΟΥ

ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ θέτει σε δοκιμασία επιβεβαίωσης την αληθινότητα μιας προφητείας.Κοι-

τάξτε πώς λειτουργεί μια προφητεία.

1. Ο προφήτης λέει τι θα γίνει εκ των προτέρων και ποιες θα είναι οι συνέπειες.
2. Το γεγονός λαβαίνει χώρα όπως είχε προλεχθεί.Συμπέρασμα: Ο αληθινός προφήτης εναντίον

του ψευτο-προφήτη.

Πουθενά στη Γραφή δεν θα βρείτε απόκλιση ή παραλλαγή σ' αυτή την εξελικτική διαδικασία.Ακόμη

και η αλλαγή της κατάστασης της καρδιάς των κατοίκων της Νινευή που συνέβη μετά το κήρυγμα του

Ιωνά δεν μπορεί να παραβληθεί με αυτό που πρόσφερε κυρίως ο Ρώσσελ.

Ο Ρώσσελ κήρυττε ένα άγγελμα καταστροφής που δεν απεκάλυπτε τον Αρμαγεδδώνα.Ο Αρμαγεδώ-

νας δεν είχε αναβληθεί επειδή ο κόσμος υπάκουσε στον Ρώσσελ και άλλαξε τη συλλογική του συμπε-

ριφορά.Ο Αρμαγεδδώνας απλά δεν συνέβη.Αυτό που προέλεγαν τα συγγράμματα του Ρώσσελ ήταν

ο Αρμαγεδδώνας.Το ζήτημα είχε τεκμηριωθεί γραπτώς.

Το 1914 έφερε έναν από τους πολλούς μεγάλους πολέμους στην ιστορία και τίποτε περισσότερο.

Ωστόσο,οδήγησε στην παραφροσύνη εκείνους που αναζητούσαν προφητικές ημερομηνίες και τους

έπεισε ότι είχαν τη δύναμη να προλέγουν γεγονότα με μυστηριώδη θεία μέσα.

Ο Μυστικισμός έχει τρία στοιχεία:

1. Ένα όργανο ή "οδηγό" που "επιλέγεται" μυστηριωδώς για να μεταδώσει μυστικές πληροφορίες.
2. Πρόθυμους και παθιασμένους ακροατές που είναι έτοιμοι ν' ακούσουν και να πιστέψουν
3. Μια ανεξήγητη διαδικασία,κατά την οποία ο καθοδηγητής λαβαίνει τις πληροφορίες,ως

μοναδικός αγωγός

Ένα παράδειγμα τούτου είναι μια συνάθροιση πνευματιστών.Ένα άλλο παράδειγμα είναι το "αλάθητο"

του Πάπα σε θέματα Πίστης & Ηθικής.Ένα ακόμη παράδειγμα είναι το Ελληνικό Μαντείο των Δελφών.

Η ιστορία είναι γεμάτη με τσαρλατάνους που παρουσιάζονται σαν καλοπροαίρετες αυθεντίες, μιλών-

τας εξ ονόματος του υπερφυσικού.Δεν υπήρξε ποτέ έλλειψη εκπροσώπων Θείων προειδοποιήσεων

ή ένθερμοι και ανυπόμονοι ακροατές ν' ακούσουν και να πράξουν αναλόγως.

Για τον Ρώσσελ και τους Διεθνείς Σπουδαστές της Γραφής τα συμβάντα του Πρώτου Παγκοσμίου Πο-

λέμου ήταν μια πολύ διεγερτική σύμπτωσις για να την αγνοήσουν. Ανόμοια με το 1874, τουλάχιστον

κάτι ορατό συνέβη το 1914.Επιπλέον,οι Αντβεντιστές διεκδικούσαν αυτή τη χρονολογία.Η διαφοροποί

ησή τους απ' αυτούς τους εκκεντρικούς ήταν ζωτική ανάγκη.Τελικά,πολλά χρόνια αργότερα,η χρονο-

λογία του 1874 ως έτους επανόδου του Ιησού απλά μετακινήθηκε προς τα εμπρός.

Ας μη διαφεύγει της προσοχής μας ότι τα μαθηματικά που περιείχε ο προσδιορισμός του 1874 και ό-

λη η βεβαιότητα,τα πειστικά επιχειρήματα,η επίκληση του ιερού Λόγου του Θεού απλά εγκαταλείφθη-

καν σαν να μην υπήρχαν ποτέ.Ακριβώς έτσι!

Τα ίδια επιχειρήματα κακοστήθηκαν για να υποστηρίξουν τώρα το 1914.Σαν σημείο εκκίνησης είχε

χρησιμοποιηθεί το έτος 606 π.Χ. Ωστόσο,ένα δυσάρεστο γεγονός επισημάνθηκε από τους χρονικο-

γράφους της Σκοπιάς.Δεν υπήρξε έτος μηδέν. Κανένα πρόβλημα. Κατά τρόπο βολικό,το σημείο εκ-

κίνησης μετακινήθηκε στο έτος 607 π.Χ. Έτσι απλά. Το γεγονός ότι κανένας λόγιος δεν συμφωνεί με

αυτή τη χρονολογία δεν ενοχλεί το σημερινό Κυβερνών Σώμα.

Διαθέστε μια ώρα από την ημέρα σας και αναζητείστε όλα τα βιβλία αναφοράς για την επαλήθευσή

του.Απλά και τίμια δεν υπάρχει στήριξη από πουθενά ότι το 607 π.Χ. είναι έγκυρη ιστορική αφετηρία.

Αλλά αυτή η χρονολογία είναι ένας κεντρικός άξονας που πρέπει να διατηρηθεί με ατσαλένια λαβή

αλλιώς το οικοδόμημα της Σκοπιάς θα καταρρεύσει.

Αμέσως μετά το θάνατο του Ρώσσελ και την αλλαγή του νομικού πλαισίου της ιδιοκτησίας της Εται-

ρίας Σκοπιά,ο Δικαστής Ρόδερφορδ ήταν αντιμέτωπος με ένα πρόβλημα.

Το μεγαλύτερο μέρος του ενθουσιασμού στις τάξεις των Σπουδαστών της Γραφής και οπαδών των

απόψεων του Ρώσσελ οφειλόταν στην προσκόλληση στη διεγερτική συγκίνηση για την επικείμενη

χρονολογία και στην προσωπικότητα του Καρόλου Τέϊζ Ρώσσελ.

Ο Ρόδερφορδ έγινε ο νέος καθοδηγητής αντικαθιστώντας τον Ρώσσελ προσφέροντας,όμως,την υ-

ποστήριξή του σ' αυτόν για ένα περιορισμένο διάστημα χρόνου [για να μπορέσει να εδραιωθεί].

ΤΟ ΤΕΤΕΛΕΣΜΕΝΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟ εκδόθηκε υπό το όνομα του Ρώσσελ [μολονότι αποτελεί έργο που

συνέγραψαν δυο ονειροπαρμένοι οπαδοί του,ο Γούντγουορθ και ο Φίσσερ] με τις πρόσθετες 97 σε-

λίδες να προκαλούν νομική αναταραχή. Η "σημασία" όλων των χρονολογικών προφητειών επιβεβαι-

ώθηκε και ο μελλοντικός πόλεμος του Αρμαγεδδώνα ήταν ακριβώς κοντά στην ολοκλήρωσή του.

Θα έρχονταν αλλαγές,έπρεπε να γίνουν αλλαγές καθώς τα γεγονότα απέδειξαν αυτές τις χρονολογίες

εσφαλμένες.

Όταν αυτές οι πρόσθετες 97 σελίδες οδήγησαν στη σύλληψη τη δική του και τη φυλάκισή του,ο Ρό-

δερφορδ άδραξε την ευκαιρία για να μετατρέψει τα γεγονότα σε πλεονεκτήματα.Τα γεγονότα του 1918

έγιναν η εκπλήρωση Βιβλικής προφητείας! Η νομική διαμάχη ήταν ένα "σημείο",ένα μήνυμα.Φανέρω-

νε ότι ο Ιεχωβά καθάριζε την τάξη του Ναού του και έθετε το Άγιό του Πνεύμα πάνω στο έργο τους.

Τι είδους "καθοδήγηση" επακολούθησε;

Περισσότερες ακόμη προβλέψεις που θα αποτύγχαναν.Το 1925 δεν θα έφερνε την ανάσταση των Αρ-

χαίων Αριστέων.Για άλλη μια φορά ο Αρμαγεδδώνας θα αποδεικνυόταν άπιαστο όνειρο.Ήταν καρότ-

το και μαστίγιο για τους κυνηγούς χρονολογιών παγκόσμια.Ήταν ενοχλητικό και απογοητευτικό για ό-

λους εκείνους που εμπλέκονταν.Η αμηχανία είχε μετατραπεί σε ένδειξη τιμής για όλους τους εμπλεκό-

μενους σε ένα είδος σύγχρονου θαύματος επανερμηνείας.Κατέστη ένα μέσο που αποδεικνύει την πί-

στη και την αφοσίωση άσχετα με το πόση μομφή επισωρεύθηκε στον Θεό και τον Ιησού ή στην εγκυ-

ρότητα της Αγίας Γραφής.

Θυμίζει ένα τζογαδόρο που χάνει διαρκώς στο Λας Βέγκας,του οποίου οι απώλειες αυξάνονται,αυτός

όμως,δεν σηκώνεται από το τραπέζι και δεν αποδέχεται το αποτέλεσμα.Η διέγερση,ο απερίσκεπτος εθισμός υποκινεί τον χαμένο να διπλασιάζει τα στοιχήματα ξανά και ξανά και ξανά.Μόνο που στην πε-

ρίπτωση της "καθοδήγησης" της Σκοπιάς οι ζημιές ήταν με τα χρήματα άλλων ανθρώπων.Ήταν η ειλι-

κρινής υπακοή σε ώρες,τρόπο ζωής,το κήρυγμα,οι προσωπικές θυσίες,το διακύβευμα μεταξύ ζωής και θανάτου που τροφοδοτούσε το εκπληκτικό πείσμα.

Η πολιτική της Σκοπιάς έγινε ένα είδος νέου νόμου γύρω από το λαιμό των απλών πιστών οπαδών.

Το Κυβερνών Σώμα προσέθεσε την απόλυτη υπακοή στις προσταγές της που συμπλήρωναν το φορ-

τίο της αποδεκτής πιστότητας.

1)Το ζήτημα της "ουδετερότητας" είχε σαν αποτέλεσμα τη φυλάκιση [εκατοντάδων χιλιάδων] νεαρών

ανδρών στρατεύσιμης ηλικίας που δεν τους επετράπη να εκτελέσουν κοινωνική υπηρεσία σε νοσοκο-

μεία στη θέση των στρατιωτικών υποχρεώσεων.

2) Οι μεταγγίσεις αίματος έγιναν ζήτημα ζωής ή θανάτου.

3) Το άγγελμα από πόρτα σε πόρτα σαν "το δάκτυλο στο μάτι" προκάλεσε την οργή και την αγανάκτη-

ση άλλων θρησκευτικών ομάδων εξαιτίας του όμοιου με βιτριόλι κηρύγματος των Μαρτύρων του Ιεχω

βά.

4) Μια γυναίκα της οποίας απειλείται η ζωή από ένα βιαστή έπρεπε να αποδείξει την πιστότητά της

μήπως και την εκτελούσε ο Θεός με την κατηγορία της πορνείας.

5) Οι ιδιαίτερες σεξουαλικές προτιμήσεις μεταξύ νυμφευμένων ατόμων απαγορεύονταν.

6) Στην περίπτωση κτηνοβασίας και παιδεραστίας αναγγέλθηκε ότι "δεν συνέτρεχε λόγος διαζυγίου".

7) Κάθε τρόπος προσωπικής έκφρασης που δεν διέπεται από την Πολιτική της Σκοπιάς ανακηρύχθη-

κε διανοητικό έγκλημα και τιμωρούνταν με αποκοπή.

Ας έχουμε κατά νού τούτο.Οι Μάρτυρες νουθετούνταν να παράγουν ικανοποιητικά στατιστικά αποτε-

λέσματα σαν απόδειξη της πνευματικής τους υγείας και της πιστότητας.Το αποτέλεσμα όλης αυτής της δραστηριότητας ήταν η δημιουργία τεράστιας περιουσίας σε ακίνητα και μετρητά.Με τα μετρητά

έγιναν μεγάλες αγορές κτιρίων, μετοχών, και επενδύσεις χαρτοφυλακίου που συσσωρεύθηκαν στην

Εταιρία.Ο Αρμαγεδδώνας επρόκειτο να συμβεί οποιαδήποτε μέρα,αλλά τεράστιες περιουσίες επενδύ-

ονταν "σ' αυτό το θνήσκον πονηρό Σατανικό σύστημα πραγμάτων".Στη Νέα Υόρκη.η Εταιρία Σκοπιά

είναι στις 10 κορυφαίες οικονομικές αυτοκρατορίες.

Ποια ήταν ακριβώς "η τροφή στον κατάλληλο καιρό" που κατέκλυζε τον κόσμο με όλη αυτή τη δράση

κηρύγματος;

Τι αποκαλύπτει μια εξέταση των εκδόσεών της Σκοπιάς που όπως ισχυρίζεται κατευθύνονται από το

Άγιο Πνεύμα και από τους αγγέλους;

Περιέχουν εκκεντρικές αντιλήψεις και φανατικές, αλλοπρόσαλες απόψεις αναμεμειγμένες με αποβλα-

κωτικές καταγγελίες.Δείτε μόνοι σας το άγγελμα που ξεχώριζε τους Μάρτυρες του Ιεχωβά από τις άλ-

λες θρησκευτικές ομάδες:

1)Τα Μικρόβια δεν προκαλούν ασθένειες

2)Το Αλουμίνιο στα κουζινικά σκεύη θα σας δηλητηριάσει

3)Οι απαγορευτικοί νόμοι κατά του Αλκοόλ είναι έργο του Σατανά

4) Το Ελαιόλαδο θεραπεύει τη σκωληκοειδίτιδα

5) Οι Βιβλικές προφητείες γράφτηκαν για να υποδείξουν τον ίδιο τον Ρόδερφορδ!!

6) Οι Μαύροι πρέπει να προσεύχονται για ν' αλλάξουν και να γίνουν Λευκοί!

7. Η Μεγάλη Πυραμίδα κτίσθηκε κάτω από την κατεύθυνση του Θεού8. Η Μεγάλη Πυραμίδα κτίσθηκε από τον Σατανά9. Το Βιβλίο της Ρούθ δεν είναι προφητικό10. Το Βιβλίο της Ρούθ είναι προφητικό11. Οι κάτοικοι των Σοδόμων και των Γομμόρων θα αναστηθούν,δεν θα αναστηθούν,θα αναστηθούν,δεν θα αναστηθούν……..12) Η ανάγνωση της Αγίας Γραφής δεν είναι τόσο καλή όσο η ανάγνωση των εξηγήσεων

της Σκοπιάς για την Γραφή13) Η έντονη επιθυμία του ανθρώπου να λατρεύει τον Θεό οφείλεται στο σχήμα του

Εγκεφάλου.

14)Το σχήμα της κεφαλής ενός ανθρώπου καθορίζει την ικανότητα σκέψης

15 Το Άγιο Πνεύμα είχε αφαιρεθεί το 1918

16) Το Άγιο Πνεύμα δόθηκε το 1918

17) Τα Εμβόλια ούτε εμπόδισαν ούτε θα εμποδίσουν οποιαδήποτε ασθένεια

18) Η Λύσσα δεν υπάρχει

Και ούτω καθεξής.

Τι είδους καθοδήγηση είναι αυτή; Τι είδους μεσολάβηση αποκαλύπτει;

Όταν το ένα μετά το άλλο τα γεγονότα αποδείχθηκαν λανθασμένα τι είπε η Σκοπιά;

" Μερικές φορές ο Κύριος άφησε τον λαό του να αναζητά το σωστό πράγμα στη λάθος στιγμή,και πιο

συχνά αναζήτησε το λάθος πράγμα στη σωστή στιγμή,και είναι άλλος σύντροφος που πρέπει να δώ-

σει την εξήγηση,και όχι εμείς".

Η ηγεσία του Κυβερνώντος Σώματος μετά τον Δικαστή Ρόδερφοδ ήταν πράγματι περισσότερο μια από τα ίδια.

Το θεμέλιο του 1914 και η αναγγελία "Εκατομμύρια Ήδη Ζώντων Ουδέποτε Θέλουσιν Αποθάνει" αν-

τλούσε αδρεναλίνη. Η ώθηση του επείγοντος ήταν σαν κάποιο φτάρνισμα που είναι σχεδόν πάντα έ-

τοιμο να συμβεί. Εντούτοις όμως,η ιστορία δείχνει ότι άσχετα με το πόσος όγκος αδρεναλίνης αντλή-

θηκε,ο Αρμαγεδδώνας δεν ήρθε.

Είχε επιστρέψει ο Ιησούς αόρατα; Η σύναξη των προβάτων του γινόταν από τους Μάρτυρες του Ιε-

χωβά; Τα εκατομμύρια των ανθρώπων που ήταν ζωντανοί το 1914 θα ζούσαν ακόμη όταν θα ερχό-

ταν ο Αρμαγεδδώνας; Ήταν οι συγγραφείς της Εταιρίας Σκοπιά οι μόνοι εκπρόσωποι του Θεού και

ήταν η Σκοπιά ο μοναδικός αγωγός της αλήθειας;

Τι αποκαλύπτει η ιστορία; Τι αποδεικνύουν τα γεγονότα; Να θυμάστε το ρητό,"αν δεν έχει σπάσει μην

το διορθώνεις".

Πολλά μπλεξίματα ακολούθησαν.Οι δογματικές αλλαγές ήταν μια συνηθισμένη κατάσταση.Ήταν αναγ-

καίες; Και γιατί; Επιστολές από αναγνώστες της Σκοπιάς την ανάγκαζαν να προβαίνει σε αλλαγές. Η

από έξω κριτική ήταν η ΜΟΝΗ δύναμη που μετρίαζε την "ύβρι" των πεπεισμένων διανοιών.Αδιάκο-

πες διορθώσεις κατέκλυζαν τα Κεντρικά Γραφεία στο Μπρούκλιν.Τα λάθη στα επιχειρήματα ήταν σαν

ριπή με κρύο νερό στο πρόσωπο.Αδικαιολόγητες θέσεις κατεστάθησαν αβάσιμες και αστήρικτες.

Ποιες ήτα οι Υπερέχουσες Εξουσίες; Ο Ρώσσελ έλεγε ότι ήταν οι κοσμικές κυβερνήσεις που τέθηκαν

στη θέση τους από τον ίδιο τον Θεό.Ο Ρόδερφορδ και ο Νόρ είπαν ότι δεν ήταν.Τότε,για άλη μια φορά

ήταν ναι,όχι,ναι.

Καθοδήγηση από το Άγιο Πνεύμα;

Κατόπιν, ο Φρέντ Φράνς κατέστη ο ανεξέλεγκτος κανόνας.Ήταν σαν γέρικο αφηνιασμένο άλογο όταν

έμπαινε στο πεδίο της Βιβλικής Χρονολογίας.

Ξεσκόνισε ένα παλιό επιχείρημα της Σκοπιάς σχετικά με το τέλος των έξη χιλιάδων ετών της ανθρώ-

πινης ύπαρξης στη γή.Ο Ρώσσελ,(φυσικά κάτω από την καθοδήγηση του αγίου πνεύματος) είχε απο-

καλύψει ότι το 1872 ήταν αυτή η καταληκτική χρονολογία.Ο Φρέντ Φράνς χρησιμοποίησε τη γόμα του

μολυβιού του.Καταπιάστηκε με το ζήτημα της χρονολογίας και πάλι, καταλήγοντας στο 1975.Φυσικά, αυτό εσήμαινε ότι ο Ρώσσελ έκανε λάθος 102 χρόνια.

Το τελικό αποτέλεσμα αυτής της "καθοδήγησης" ήταν μια επανάληψη των όσων είχαν επεξεργασθεί

Ο Ρώσσελ και ο Ρόδερφορδ αναστατώνοντας τους αγαθούς και εύπιστους ζηλωτές αδελφούς και α-

δελφές στις τάξεις τους σε όλο τον κόσμο.Είχαν επηρεασθεί αποφασιστικά να δείξουν εμπιστοσύνη.

Ποιους είχαν διδαχθεί να εμπιστεύονται; Το Κυβερνών Σώμα.Τι αναμενόταν να κάνουν οι πιστοί ακό-

λουθοι που τους εμπιστεύθηκαν;

---Να ξεχάσουν την Τριτοβάθμια εκπαίδευση

---Να αναλάβουν εργασίες μερικής απασχόλησης και να κηρύττουν από πόρτα σε πόρτα

---Να ετοιμαστούν για τον Αρμαγεδδώνα

---Να αναβάλλουν τα σχέδια για γάμο και απόκτηση τέκνων και να μην ανησυχούν για να κάνουν

οικονομικά σχέδια για το μέλλον.

Θυμηθείτε,ο Ρώσσελ παρείχε την ίδια αυτή "καθοδήγηση" στην εποχή του.

Ο Ρόδερφορδ,επίσης,παρείχε την ίδια "καθοδήγηση".Τα επιχειρήματα ήταν τα ίδια.Οι ημερομηνίες

(χρονολογίες),οι λόγοι και τα "γεγονότα" είχαν αλλαχθεί για να κάνουν τα επιχειρήματα να φαίνονται

ακριβή.Τα εύσημα γι' αυτό το άγγελμα κηρύγματος αποδίδονταν στον Θεό,στους αγγέλους και στο

Άγιο Πνεύμα.

Αλλά έκαναν ΛΑΘΟΣ! Ποιοι πλήρωσαν το τίμημα; ΠΟΙΟΙ ΠΛΗΡΩΣΑΝ ΤΟ ΤΙΜΗΜΑ;

Ερώτηση: Εάν ονομάζεστε Μάρτυρας του Ιεχωβά και προλέγετε κάτι με ενθουσιασμό,που δεν εκπλη-

ρώνεται,δεν συμβαίνει,ποιος γίνεται αποδέκτης της μομφής και φαίνεται ανόητος; Υπόδειξη: Τίνος

Μάρτυρες;

Η Μεγάλη απογοήτευση το 1844,1874,1914,1925 και 1975 αφορούσε "χρονολογίες του Θεού,όχι

δικές μας".

Όταν όλος ο κόσμος βλέπει να κάνεις μια ανοησία έχεις άλλη διέξοδο από το να απαραδεχθείς ότι 'ε-

κανες λάθος; Καθόλου. Και όμως,η Σκοπιά απαλλάσσει τον εαυτό της λέγοντας στους πάντες ότι δεν

ήταν ψευδοπροφήτες. Γιατί; Οι ψεύτικοι προφήτες δεν παραδέχονται ότι κάνουν λάθος.Γι' αυτό.

Ποιαν άλλη επιλογή είχαν; Όλος ο πλανήτης είδε ότι δεν συνέβη τίποτε το 1975.

Μπορούμε τώρα να απαντήσουμε στο ερώτημά μας για το σκύλο-οδηγό; Τι είδους οδηγός σας οδηγεί

σε λάθος κατεύθυνση; Ποιο είδος πράκτορα ορίζει ένα ραντεβού και δεν εμφανίζεται; Τι λέμε για τους

ανθρώπους που μας λένε, μας πείθουν, μας αποδεικνύουν και μας προτρέπουν να πιστέψουμε κάτι που δεν έχει καμιά υπόσταση; Λέμε ότι ήταν υπερβολικά ενθουσιώδεις και υποκινούνταν από ενδιαφέ

ρον για τα καλύτερα συμφέροντά μας; Θα τους εμπιστευτούμε πάλι;

Το χειρότερο ακολουθεί μετά.Η νέα Μεγάλη Απογοήτευση υποκίνησε πολλούς να επανεξετάσουν την

εγκυρότητα των χρονολογιών που είχαν χρησιμοποιηθεί για την υποστήριξη της αβάσιμης χρονολογί-

ας του Φρέντ Φράνς και της Εταιρίας Σκοπιά.

Ασυνήθιστη στην εσωτερική κριτική και τις επικρίσεις η "ύβρις" έδειξε το αποκρουστικό της πρόσωπο

και πάλι,εξαπολύοντας ένα κύμα εκφοβιστικών ανακρίσεων τύπου Ιεράς Εξέτασης.Τα γεγονότα κλιμα-

κώθηκαν εκτός ελέγχου. Ακολούθησε σοβαρή αναταραχή στην εσωτερική δομή του Σωματείου της Σκοπιάς.Αλλαγές επήλθαν γρήγορα και μανιασμένα.Πολύ σύντομα οι εκκλησίες ένιωσαν την ορμή.Το

μήνυμα έγινε ένα τελεσίγραφο:

--- Μη δίνετε σημασία σ' αυτόν τον άνθρωπο πίσω από την κουρτίνα.

--- Θα πρέπει να πιστεύετε αυτό που σας λέμε,αλλιώς θα εκτελεστείτε από τον Θεό.

--- Η άσκηση κριτικής σημαίνει ότι είσθε κάτω από τον έλεγχο του Σατανά.

--- Δώστε πληροφορίες για την οικογένειά σας τους αδελφούς και τις αδελφές σας,και αναφέρετε

οποιαδήποτε δυσαρέσκεια.

--- Συμμορφωθείτε,ή πάρτε δρόμο!

Αντί για την ελευθερία που απορρέει από την "αλήθεια" προέκυψε ένα κλειστοφοβικό στενό σακκάκι

που όλο έσφιγγε.Ένας αδελφός δεν μπορούσε ν' αφήσει ένα καλά περιποιημένο μούσι χωρίς να κα-

ταδικαστεί!

Αλλά περιμένετε.Ένα γεγονός ξεπρόβαλε στον ορίζοντα που θα μπορούσε να διασώσει το θεμελιώ-

δες δόγμα της Βιβλικής χρονολογίας της Σκοπιάς.Επί δεκαετίες είχαν διακηρύξει,γράψει,διδάξει,υπο-

στηρίξει και εκθειάσει τις αποδείξεις ότι "η γενεά που είδε τα γεγονότα του 1914 δεν θα πέθαινε μέχρι

να έρθει ο Αρμαγεδδώνας". Επρόκειτο για μια ΑΛΗΘΕΙΑ και είχε αποκαλυφθεί από το Άγιο Πνεύμα.

Αυτό θα αθώωνε το Κυβερνών Σώμα και θα αποδείκνυε μια για πάντα ότι δεν ήταν τυφλός οδηγός,

αλλά "πιστός και φρόνιμος δούλος" που έδινε στο σώμα των Χριστιανικών εκκλησιών την αναγκαία

τροφή στον κατάλληλο καιρό.

Ερώτηση: Ποιο ήταν το αποτέλεσμα; "Εάν δεν έχει σπάσει,μην το διορθώνεις".

Λοιπόν,ήταν όντως σπασμένο.Ήταν εντελώς λάθος.Ο χρόνος εξαντλούνταν.Η συλλογική "μύτη" ό-

λων εκείνων των Μαρτύρων που επί δεκαετίες παπαγάλιζαν πιστά τα λόγια των καθοδηγητών τους

του Κυβερνώντος Σώματος,οσφριζόταν μια ακόμη αλλαγή. Νέο Φως! Χιλιάδες λόγοι επιχειρημάτων

χαραμίσθηκαν,πήγαν περίπατο.Εκατοντάδες παραγράφων σε αμέτρητα βιβλία και περιοδικά που κη-

ρύχθηκαν από πόρτα σε πόρτα τώρα θεωρούνταν παλαιό φώς.Τι είναι το παλαιό φως; Λάθος πλη-

ροφορίες που τώρα έπρεπε ν' αλλάξουν.

Και ο ρυθμός συνεχίζεται.

Η ιστορία δείχνει ποια ήταν η φύση της καθοδήγησης που προσέφεραν οι συγγραφείς των άρθρων

της Σκοπιάς και των άλλων εκδόσεων.

--- Αυτή η καθοδήγηση λέει ότι βασίζεται ολοκληρωτικά στις Άγιες Γραφές

--- Προωθήθηκε με ενθουσιασμό ως καθοδήγηση που ξεσκέπαζε κρυμμένες στο παρελθόν αλήθειες

που αποκαλύφθηκαν μόνο μέσω της Εταιρίας Σκοπιά.

--- Είναι πάντα αμφιλεγόμενη και αντιφατική,και προωθεί τη σθεναρή δράση των πιστών στις τάξεις

της.

--- Παρουσιάζεται ως απολύτως επαληθεύσιμη από τα γεγονότα

--- Αλλάζει,και τότε ερμηνεύεται με ένα εντελώς διαφορετικό τρόπο και ονομάζεται Νέο Φως.

--- Η αλλαγή πρέπει να γίνει αποδεκτή χωρίς παράπονα.Το νέο Φως γίνεται τότε η νέα ατζέντα,

νέα ημερήσια διάταξη.

Με βάση όλα τα παραπάνω θα πρέπει να θέσουμε στον εαυτό μας ένα ερώτημα:

Τι είδους "πιστός δούλος" έχει αποδειχθεί το Κυβερνών Σώμα; Έχει προσφέρει ελευθερία ή έχει τυ-

φλώσει τους συνδούλους του με κανόνες, διατάγματα, τήρηση εντολών, διαπαιδαγώγηση ,τιμωρίες

και προειδοποιήσεις;

Η ΑΛΗΘΕΙΑ θα σας ελευθερώσει.Θα σας ελευθερώσει από τι; Με τι θα μοιάζει αυτή η ελευθερία;

Ένας τυφλός άνθρωπος με ένα αξιόπιστο και πιστό σκύλο-οδηγό θα είχε την ελευθερία κινήσεων που

θα έδιναν νόημα και σκοπό στη ζωή του που αλλιώς θα ήταν ανέφικτη; Αλλά ένας ανεκπαίδευτος ή

κακώς εκπαιδευμένος σκύλος-οδηγός θα έκανε τον Κύριό του να φοβάται να κινηθεί εξαιτίας των συ-

νεπειών και της αβεβαιότητας.

Εξετάστε την ιστορία της καθοδήγησης της Σκοπιάς.

Ποιο ήταν το αποτέλεσμα; Αποτελεί αξιόπιστο όργανο του Θεού που "δεν δύναται να ψευσθεί";

Νομίζω ότι τα γεγονότα θα μιλήσουν από μόνα τους.Μια ομάδα ανθρώπων που φοβάται ν' ακούσει

έντιμη και ειλικρινή κριτκή χωρίς να απαντήσει με μια σιδερένια γροθιά αντιποίνων και μια πρόθυμη

εξήγηση,δεν είναι ούτε έντιμη ούτε ειλικρινής.

Εάν υπάρχει κάποια άλλη εξήγηση για όλα τα ανωτέρω είμαι έτοιμος να την ακούσω.Εξάλλου,εάν

δεν είμαστε πρόθυμοι να καταλάβουμε ότι έχουμε λάθος δεν μπορούμε να γνωρίζουμε ότι έχουμε

δίκιο.Ο διάλογος διορθώνει τα ζητήματα.Ο έντιμος,ειλικρινής και ανοιχτός διάλογος είναι αυτό που

χρειάζεται η Εταιρία Σκοπιά.Γιατί τον αποφεύγουν; Η απάντηση φαίνεται προφανής.www.freeminds.org

e-mail: exmtigr@gmail.com

ΜΟΛΙΣ ΕΚΔΟΘΗΚΕ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ! (ΙΑΝ 2010)